Friday, August 10, 2007

Google Earth Philippine Railroad Triangle Collection

Caloocan Railroad Triangle, Metro Manila


Luta Railroad Triangle, Malvar, Batangas


Mamatid Railroad Triangle, Cabuyao, Laguna


San Fernando Railroad Triangle, San Fernando, La Union


Rosario Railroad Triangle, Rosario, La Union

No comments: